ห้องเรียนสร้างเกมด้วย Construct2

ก่อนอื่นต้องขอเรียนทุกท่านก่อนว่าหน้านี้เป็นการรวบรวมวิธีการสร้างเกมมาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะครับผมไม่ได้ทำเอง ด้วยเห็นว่ามีผู้รู้หลายๆท่านได้สร้างไว้อย่างดีแล้ว เช่น

KongRuksiam

แรงบันดาลใจค่ายไออุ่นพี่ให้น้อง

https://www.youtube.com/channel/UCB6eDEzpqpiaZnDMzoje57Q/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=4