Related posts

1 Thought to “flash:เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวเฟรมบายเฟรมแบบ Text Dance”

  1. มะนาว

    ครูแจ้น.คอม ค่ะ ควรที่มีเนื้อหาให้มากกว่านี้ เพื่อความเข้าใจง่ายๆของเด็กๆหรือ นร.ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ รีบพัฒนาเข้านะ ค่ะ