สไลด์ประกอบการสอนเรื่องแสงและการมองเห็น วิทยาศาสตร์ ม.2

cover 11-ความเข้มแสงและนัยน์ตา
10-เลเซอร์และเส้นใยนำแสง
9-การคำนวณ
8-การหักเหของแสงผ่านเลนส์
7-มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด
6-การหักเหของแสง
5-การคำนวณ
4-กาสะท้อนของแสงบนกระจกโค้ง
3-การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ2บาน
2-การสะท้อนของเสงบนกระจกเงาระนาบ
1-การสะท้อนของแสง

 

 

Related posts