สไลด์ประกอบการสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์ ม.1

  1-แรงและปริมาณเวกเตอร์ 2-แรงลัพธ์และแรงหลายแรง 3-ความเร่งของวัตถุ 4-ผลของแรงลัพธ์ต่…

Read More

สไลด์ประกอบการสอนเรื่องแสงและการมองเห็น วิทยาศาสตร์ ม.2

11-ความเข้มแสงและนัยน์ตา 10-เลเซอร์และเส้นใยนำแสง 9-การคำนวณ 8-การหักเหของแสงผ่านเลนส์ 7-ม…

Read More