บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

   Alpha เป็นการปรับค่าความโปร่งของวัตถุถ้าค่า alpha (อัลฟ่า) มาก เราจะมองวัตถุนั้นชัดเจน ถ้าค่า alpha น้อยลงเราจะมองเห็นภาพวัตถุนั้นเลือนๆ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปที่ต้องการลงไป

    

 

ขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween

 

 

 

ขั้นที่ 3 คลิกขวาเฟรมที่ 20 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe แล้วขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นด้วย Free Transform Tool  (ไม่ขยายก็ได้) 

 

 

ขั้นที่ 4 คลิกที่วัตถุเพื่อให้ตัวเลือกปรากฏขึ้นที่ Properties จากนั้นเลือก Alpha แล้วปรับค่า Alpha เป็นค่าที่น้อยลง จะได้ภาพที่จางลงมองทะลุพื้นหลังได้

 

ขั้นที่ 5 กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว จะเห็นภาพค่อยใหญ่ขึ้นและจางหายไปแต่ตำแหน่งไม่เปลี่ยนเนื่องจากเราไม่ได้ย้ายตำแหน่งของวัตถุ 

นักเรียนสามารถเปลี่ยนให้วงกลมใหญ่เป็นเล็กได้ หรือ จากจางไปเข้มได้เพียงปรับเปลี่ยนค่าคุณสมบัติของวัตถุตามคีย์เฟรมเริ่มต้นและคีย์เฟรมปลายทาง