บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

       การ Mask คือการบังส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นไว้ และโชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการ ลักษณะเดียวกับการส่องไฟไปที่วัตถุ

 ในความมืด ซึ่งจะเห็นวัตถุเฉพาะบริเวณที่ไฟส่องเท่านั้น


 

 

ขั้นที่ 1 เขียนวัตถุหรือนำภาพที่ต้องการที่ เฟรมแรกของLayer 1ขั้นที่ 2 เพิ่ม Layer โดยคลิกหมายเลข 1 แล้วเขียนรูปทรงส่วนที่จะไม่บัง (ส่วนที่เป็นไฟส่อง) ตามตัวอย่างเป็นรูปทรงวงกลม โดยเขียนที่ Layer 2 (หมายเลข 2)

ขั้นที่ 3 คลิกขวา Insert frame ที่เฟรมที่ 40 บนเลเยอร์ 1


ขั้นที่ 4 คลิกขวา ที่เฟรมที่ 1 ของ เลเยอร์ 2 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween


ขั้นที่ 5  คลิกขวาที่เฟรมที่ 40 ของเลเยอร์ 2 เลือกคำสั่ง Insert Keyframeขั้นที่ 6 ณ เฟรมที่ 40 ใช้ลูกศรสีดำจับรูปวงกลมเลื่อนไปตำแหน่งอื่นหรือขยายรูปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ

ขั้นที่ 7 คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ 2แล้วเลือกคำสั่ง Mask จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูผลงาน

หากต้องการแก้ไขตำแหน่งของวงกลมให้คลิกที่รูปแม่กุญแจเพื่อปลดล็อคก่อนแล้วก็ทำการย้ายหรือปรับขนาดของวงกลมได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จล็อคไว้ตามเดิมหลักการของการ Mask Layer ก็คือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเป็นคู่ เลเยอร์ด้านล่างจะเป็นเลเยอร์ที่มองเห็น
(ภาพที่เรานำเข้ามา)
ส่วนเลเยอร์ด้านบนจะเป็นช่องที่เรามองผ่าน ขึ้นอยู่กับว่าเราวาดเป็นรูปอะไร (วงกลม สี่เหลี่ยม รูปดาว) แล้วเราก็ทำให้วัตถุที่อยู่เลเยอร์ด้านบนเคลื่อนที่ไปมา จากนั้นก็คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ด้านบนเลือก Mask เป็นอันเสร็จ