บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ขั้นที่ 1 คลิกเลือกคีย์เฟรมแรกหรือเฟรมที่อยู่ระหว่างคีย์เฟรมทั้งสองของการเคลื่อนไหว  


ขั้นที่ 2 กำหนดค่าต่างๆ ที่หน้าตาง Properties


Rotate : CW  หมายถึงลักษณะการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา  

CCW หมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

1 times หมายถึงจำนวนรอบของการหมุนภายใน 15 เฟรม

 

ขั้นที่ 3 ทดสอบการเคลื่อนที่โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter

(ถ้าไม่ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่แต่หมุนอยู่ที่เดิมก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุในตำแหน่งคีย์เฟรมที่ 15)