บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โปรแกรม Flash สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทั้งแบบบิตแมพ (Bitmap) และ ภาพเวคเตอร์ (vector)
รูปแบบภาพบิตแมพ (Bitmap) เช่น JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PCT, PSD,PIC
รูปแบบภาพเวคเตอร์ (vector) เช่น WMF, EMF, AI, EPS, DX F, SGI, PNTG, QTIF

 รูปแบบการนำเข้า

 แบบที่ 1 Import to Stage เป็นการวางภาพไว้บน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่

ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Stage...

la01

ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open  

  

ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และวางบน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่  


แบบที่ 2 Import to Library เป็นการนำภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Library ในรูปแบบซิมโบล
เมื่อต้องการนำมาใช้จึงหยิบจาก
Library มาวางที่ Stage

 

ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Library...

p03


ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open  ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และเก็บไว้ใน Library

 ขั้นที่ 7 หยิบซิมโบล จาก Library มาวางที่ stage  


 

           การปรับแต่งภาพบิตแมพ (bitmap)ภาพบิตแมพ (bitmap) ที่นำเข้ามาในโปรแกรมนั้น
สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพให้มีคุณภาพ เช่น การปรับภาพให้นุ่มเพื่อลดรอยหยัก
การกำหนดระดับการบีบอัดข้อมูล

ขั้นตอนการปรับแต่ง

ขั้นที่ 1 ที่หน้าต่าง Library (เปิดได้โดย กด F11 หรือ คลิกเมนู Window > Library)
คลิกชื่อภาพที่ต้องการปรับแต่ง และคลิกสัญลักษณ์ Properties  

ขั้นที่ 2 ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Bitmap Properties

รายละเอียดการ ปรับแต่ง

se3 คือชื่อของไฟล์ภาพ สามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้

ถ้าคลิกเลือก Allow smoothing จะทำให้ภาพมีความนุ่มขึ้น ลดรอยหยักบริเวณรอยต่อของสี

ถ้าไม่เลือก Use document default quality จะทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของภาพได้
โดยเติมตัวเลข 1-100 ซึ่งสูงสุดคือ 100 หมายถึงคุณภาพเหมือนต้นฉบับ คือไม่บีบอัดเลย
(ค่าตัวเลขน้อย ภาพจะไม่คมชัด แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก)

 

การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector)

การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) จะช่วยให้สามารถแก้ไข ดัดแปลง
ภาพที่เป็นเวคเตอร์ ทำได้ง่าย และทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กและสามารถลบภาพต้นฉบับออกจาก Library ได้
โดยไม่มีผลกับภาพเวคเตอร์ที่แปลงแล้ว

 

ขั้นตอนการแปลง

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกภาพบิตแมปบน stage  


ขั้นที่ 2 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...

bit02
ขั้นที่ 2 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...  

bit03

กรณีปรับค่าตามตัวอย่าง ภาพที่ 3 จะได้ดังภาพ


หากต้องการภาพที่มีความละเอียด ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับ ค่าตัวเลขจะต้องปรับให้น้อยที่สุดดังภาพ และจะได้ผล
ดังภาพขวามือพร้อมจะนำไปใช้งานต่อไป

bit06หมายเหตุ : การปรับค่าตัวเลขเพื่อให้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ จะทำให้ความจุของไฟล์มีขนาดมากขึ้น