บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


Pen Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดเส้น ตรง และเส้นโค้งแบบเที่ยงตรง หรือที่เรียกกันว่า พาธ (path) ซึ่งหากลากครบรอบจะมีการใส่ Fill ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มหรือลบจุดบนเส้นโค้งได้อีกด้วย

   Tips : การกด <Shift> ช่วยให้ลากเส้นมุม 45 องศาง่ายขึ้น

 

ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

    
ขั้นที่ 2 กำหนดสีเส้น และสีพื้น ดังภาพ

  
ขั้นที่ 3 คลิกเมาส์ที่ stage พร้อมทั้งดึง หรือดัดแฮนเดิล จนกว่าเส้นจะบรรจบที่จุดเริ่มต้น

                         
หมายเหตุ : เมื่อลากเส้นบรรจบเส้นเริ่มต้น โปรแกรมจะเทสีเส้น และสีพื้นให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างงานที่สร้างจาก Pen Tool

              


แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Pen Tool