บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

1. เว็บไซต์ที่สอน Flashhttp://202.143.142.151/flash
http://www.webthaidd.com/flash


http://thaiflashdev.com
http://www.caistudio.info


ห้องเรียนออนไลน์โปรแกรม Flash (ร.ร.บดินเดชา)
บล็อกสอน Flash MondeeMedia

2. คลิปวิดีโอการใช้งาน Flash ครูสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์


3. แหล่งวิดีโอการสอน Flash ใน Youtube << คลิก