บทเรียนออนไลน์

ในส่วนนี้เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นมาสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ บางแหล่งก็เป็นเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ บางแหล่งก็เป็น CAI ท่านผู้อ่านสนใจส่วนไหนก็พิจารณาตามความเหมาะสมครับ

flash

dreamcs3

corel

math1

sci10

radio

thai

da