บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash
<img src="http://www.f112f8a6-f7f3-4743-ae69-24d332044f05-image.com/.webarchive/nosupport.gif">